Home

Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg, voor een warm en waardig afscheid

Als afscheid nemen een ”herinnering voor het leven” moet worden.

Behulpzaam – Eigen inbreng - Betrokken - Stijlvol

Volledige verzorging van begrafenissen en crematies waar u ook maar wenst.

Vrijblijvende voorbespreking en/of kostenbegroting.
Ongeacht of en waar u verzekerd of lid bent (vraag naar de voorwaarden).

Voor vrijblijvende Informatie kunt u bellen naar: Rita Feld 0229-591784

Bij een melding van overlijden dag en nacht bereikbaar op 06 – 20 333 884


U bent van harte welkom in het uitvaartcentrum aan de Johannes Poststraat 26 te Hoorn.


Aan de informatie m.b.t. de privacywetgeving wordt momenteel gewerkt.


Home
Carla - Joyce - Rita - Monique
Het vaste team van
Rita Feld Persoonlijke Uitvaartzorg